Nabízíme ofsetový a digitální tisk v nejvyšší možné kvalitě za velice výhodné ceny.

Zpracováváme grafické návrhy nebo akceptujeme grafické zpracování předložené zákazníkem (Možnost zaslání *.pdf souboru, výstupů z grafických programů Adobe nebo Corel s písmem převedeným na křivky).

Zde si můžete vybrat z široké nabídky tiskovin a dalších služeb:
«  letáky « etikety (i samolepící)
« brožury « pohlednice, pozvánky, vizitky
« zpravodaje « barevné i černobílé kopírování
« časopisy « laminování
« firemní knihy, bloky, tiskopisy « plastová i kovová vazba
   (i na přímopropisující papír, možnost číslování) « vazba absolventských prací
« kalendáře (nástěnné, stolní)

"Prosíme o shovívavost k případným nedostatkům, naše nové www stránky jsou stále ve zkušebním módu".

« variabilní tisk (z Vámi dodaných množin jmen, čísel, kódů)
« tiskoviny s prvky zabezpečení tisku (pomocí efektů ze sady Xerox Speciality Imaging: Glossmark, Correlation Mark, Microtext)